კანნურის მერი ხელს აწერს TPAN- ს

Kannur მხარს უჭერს TPAN ხდება პირველი ინდოეთის ქალაქი, რომელიც აჩვენებს ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ ხელშეკრულებას

ქნურის მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს თავის მხარდაჭერას ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ ხელშეკრულებაზე და, ამრიგად, ინდოეთის პირველი მუნიციპალიტეტია, რომელმაც აჩვენა თავისი გადაწყვეტილი მხარდაჭერა ICAN– ის კამპანიისთვის.

მსოფლიო მარტის ინტერესებს შორისაა TPAN– ის ხელშეკრულება, ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ხელს უწყობს ICAN– ს. ეს ხელმოწერა კიდევ ერთია იმ მრავალრიცხოვანი ნაბიჯისა, რომელსაც მსოფლიო მარტი ასრულებს.

TPAN– ის ხელმოწერის ან რატიფიკაციის მქონე ქვეყნების მდგომარეობაა:

დღეს 159 ქვეყანაა, რომლებიც მხარს უჭერენ, 80-მა უკვე ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, ხოლო 35-მა იგი რატიფიცირება მოახდინა.

ჩვენ არ გვაქვს 15 ქვეყანა, რომ არ მოხდეს მისი რატიფიცირება, რათა TPAN შევიდეს ძალაში საერთაშორისო დონეზე.

2 კომენტარი "კანურის მერი ხელს აწერს TPAN- ს"

დატოვე კომენტარი