პირველი სამხრეთ ამერიკის მარში მშვიდობისა და არაძალადობისთვის