ქალაქები - TPAN

ICAN კამპანია: ქალაქების მხარდაჭერა TPAN

გლობალური ზარი ქალაქებისა და ქალაქების მხრიდან, ხელი შეუწყონ გაეროს ხელშეკრულებას ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ

ბირთვულ იარაღს ყველგან მიუღებელი საფრთხე ემუქრება. სწორედ ამიტომ, ივლისის 7, 2017 ერები, ხმა მისცეს სასარგებლოდ მიღებას ხელშეკრულება ბირთვული იარაღის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ყველა ეროვნულ მთავრობას ახლა მოწვეული აქვს ხელი მოაწეროს ამ რაციონალური გლობალური შეთანხმების ხელმოწერისა და რატიფიცირება, რომელიც კრძალავს ბირთვული იარაღის გამოყენებას, წარმოებას და შენახვას და აყალიბებს მათ საერთო ლიმიტის საფუძველს. ქალაქებსა და ქალაქებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ხელშეკრულების მხარდაჭერას ICAN- ის გამოძახებით: "ქალაქები მხარს უჭერენ TPAN- ს".