წერილი ძალადობის გარეშე მსოფლიოში

„ქარტია ძალადობის გარეშე სამყაროსთვის“ არის ნობელის მშვიდობის პრემიის მფლობელი პირებისა და ორგანიზაციების რამდენიმეწლიანი მუშაობის შედეგი. პირველი პროექტი წარმოდგენილი იყო ნობელის პრემიის ლაურეატთა მეშვიდე სამიტზე 2006 წელს და საბოლოო ვერსია დამტკიცდა მერვე სამიტზე 2007 წლის დეკემბერში რომში. თვალსაზრისები და წინადადებები ძალიან ჰგავს მათ, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ მარტში.

ბერლინში ჩატარებული მეათე მსოფლიო სამიტის დროს, 11- ის XX საუკუნეში, გამარჯვებულები ნობელის მშვიდობის პრემია მათ წარმოადგინეს ქარტია ძალადობის გარეშე შექმნილ სამყაროში მსოფლიო მშვიდობა მშვიდობისა და არაძალიანებისთვის ისინი მოქმედებენ როგორც დოკუმენტის ემისარს, ისე ძალისხმევის ნაწილად, რათა გაიზარდოს გლობალური ცნობიერება ძალადობის შესახებ. ისაუბრა უნივერსალური ჰუმანიზმის დამფუძნებელმა სილუამ და მსოფლიო მარტის შთაგონების შესახებ მშვიდობისა და არაძალიანობის მნიშვნელობა იმ დროს.

წერილი ძალადობის გარეშე მსოფლიოში

ძალადობა არის პროგნოზირებადი დაავადება

ვერცერთი სახელმწიფო ან ინდივიდი არ შეიძლება იყოს დაცული დაუცველ სამყაროში. ძალადობის ფასეულობებმა შეჩერდა, როგორც აუცილებლობის, როგორც აზრების, ისე მოქმედებების აუცილებლობის აუცილებლობის ალტერნატივად. ეს ფასეულობები გამოიხატება მათ გამოყენებაში სახელმწიფოებს, ჯგუფებსა და ინდივიდებს შორის ურთიერთობებზე. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ძალადობის პრინციპების დაცვა შემოიღებს უფრო ცივილიზებულ და მშვიდობიან მსოფლიო წესრიგს, რომლის პირობებშიც შეიძლება განხორციელდეს უფრო სამართლიანი და ეფექტური მთავრობა, ადამიანის ღირსების პატივისცემით და თვით ცხოვრებისეული სიწმინდით.

ჩვენი კულტურები, ჩვენი მოთხრობები და ჩვენი ინდივიდუალური ცხოვრება ურთიერთკავშირშია და ჩვენი მოქმედებები ურთიერთდამოკიდებულებულია. დღეს, როგორც არასდროს, გვჯერა, რომ სიმართლის წინაშე ვართ: ჩვენი საერთო ბედია. ეს ბედი განისაზღვრება ჩვენი განზრახვებით, ჩვენი გადაწყვეტილებებით და ჩვენი მოქმედებებით დღეს.

ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ მშვიდობისა და არაძალადობის კულტურა კეთილშობილი და აუცილებელი მიზანია, თუნდაც ეს ხანგრძლივი და რთული პროცესია. ამ ქარტიაში აღნიშნულ პრინციპებს ადასტურებენ, რომ აუცილებელია ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენასა და განვითარებასა და ძალადობის გარეშე მსოფლიოს მისაღწევად. ნობელის მშვიდობის პრემიით დაჯილდოებული ხალხი და ორგანიზაცია,

დადასტურება ჩვენი ვალდებულება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას,

შეშფოთებულია იმისათვის, რომ ბოლო მოეღოს ძალადობის გავრცელებას საზოგადოების ყველა დონეზე და, უპირველეს ყოვლისა, იმ საფრთხეებზე, რომლებიც გლობალურად ემუქრება კაცობრიობის არსებობას;

დადასტურება აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიისა და შემოქმედების ფუძემდებელია;

აღიარება რომ ძალადობა მრავალი ფორმით გამოირჩევა, შეიარაღებული კონფლიქტი, სამხედრო ოკუპაცია, სიღარიბე, ეკონომიკური ექსპლოატაცია, გარემოს განადგურება, კორუფცია და ზიანის მიყენება რასის, რელიგიის, გენდერის ან სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე;

სარემონტო რომ ძალადობის დიდება, რომელიც გამოხატულია გასართობი ვაჭრობის საშუალებით, შეუძლია ხელი შეუწყოს ძალადობის მიღებას ნორმალური და დასაშვებობის პირობად;

დარწმუნებულია რომ ძალადობით დაზარალებულები ყველაზე სუსტი და ყველაზე დაუცველი არიან.

გათვალისწინებით რომ მშვიდობა არა მხოლოდ ძალადობის არარსებობაა, არამედ სამართლიანობისა და ხალხის კეთილდღეობის არსებობაც;

ითვალისწინებს რომ ეთნიკური, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების არასაკმარისი აღიარება სახელმწიფოთა ნაწილში არის მსოფლიოში არსებული ძალადობის დიდი ნაწილი;

აღიარება კოლექტიური უსაფრთხოებისადმი ალტერნატიული მიდგომის შემუშავების აუცილებლობა, რომელიც ეყრდნობა სისტემას, რომლის თანახმად არცერთ ქვეყანას, ან რომელიმე ჯგუფს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი საკუთარი უსაფრთხოებისთვის;

აცნობიერებენ რომ მსოფლიოს სჭირდება ეფექტური გლობალური მექანიზმები და კონფლიქტის თავიდან აცილებისა და გადაწყვეტის არაძალადობრივი ქმედებები და რომ ეს ყველაზე წარმატებული იქნება, როდესაც მიღებულ იქნა ადრეული შესაძლო ეტაპი;

ადასტურებენ რომ ძალაუფლების მქონე ადამიანს აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომ ძალადობა შეწყვიტოს, სადაც თვითონ გამოიხატება და შეძლებისდაგვარად უშლის ხელს.

დარწმუნებულია რომ არა-ძალადობის პრინციპები საზოგადოების ყველა დონეზე უნდა გაიმარჯვოს, ასევე სახელმწიფოებსა და ინდივიდებს შორის ურთიერთობებში;

მოვუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ხელი შეუწყოს შემდეგი პრინციპების განვითარებას:

 1. ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში, სახელმწიფოებსა და სახელმწიფოებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტების თავიდან აცილება და შეწყვეტა მოითხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან კოლექტიური მოქმედების განხორციელებას. ინდივიდუალური ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საუკეთესო გზაა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ეს მოითხოვს გაეროს სისტემის და რეგიონალური თანამშრომლობის ორგანიზაციების განხორციელების შესაძლებლობების გაძლიერებას.
 2. ძალადობის გარეშე მსოფლიოს მისაღებად, სახელმწიფოები ყოველთვის პატივს სცემენ კანონის უზენაესობას და პატივს სცემენ თავიანთ სამართლებრივ შეთანხმებებს.
 3. აუცილებელია ბირთვული იარაღის და მასობრივი განადგურების სხვა იარაღის გადამოწმების მიზნით შემდგომი გადადება. სახელმწიფოები, რომლებიც ასეთ იარაღს ატარებენ, უნდა მიიღონ კონკრეტული ნაბიჯები განიარაღებისკენ და მიიღონ თავდაცვის სისტემა, რომელიც არ არის დაფუძნებული ბირთვული პრეპარატის შესახებ. ამასთანავე, სახელმწიფოებმა უნდა შეეცადონ ბირთვული გაუვრცელებლობის რეჟიმის კონსოლიდაცია, ასევე გააძლიერონ მრავალმხრივი შემოწმებები, დაიცვან ბირთვული მასალის დაცვა და განიარაღება.
 4. საზოგადოებაში ძალადობის შესამცირებლად, პატარა იარაღისა და მსუბუქი იარაღის წარმოება და რეალიზაცია უნდა შემცირდეს და მკაცრად კონტროლირებად საერთაშორისო, სახელმწიფო, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე. გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს განიარაღების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებების ჯამური და უნივერსალური გამოყენება, მაგალითად, სამთვიანი ნაღმების ხელშეკრულება და ახალი ძალისხმევა, რომელიც მიზნად ისახავს განურჩეველი და გააქტიურებული იარაღის ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად. დაზარალებულები, როგორიცაა კასეტური ბომბები.
 5. ტერორიზმი არასდროს შეიძლება გამართლებული იყოს, რადგან ძალადობა ძალადობას ქმნის და იმის გამო, რომ ნებისმიერი ქვეყნის სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ ტერორისტული ქმედება არ შეიძლება რაიმე მიზეზით იქნეს ცნობილი. ტერორიზმთან ბრძოლა ვერ შეძლებს ადამიანის უფლებათა დარღვევას, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის, სამოქალაქო საზოგადოების ნორმებსა და დემოკრატიას.
 6. ოჯახში და ოჯახში ძალადობის შეწყვეტა მოითხოვს ქალის, მამაკაცისა და ბავშვების თანასწორობის, თავისუფლების, ღირსებისა და უფლებების უპირობო პატივისცემას, როგორც სახელმწიფოს, ისე რელიგიური და სამოქალაქო საზოგადოება. ასეთი მეურვეობა უნდა იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონებსა და კონვენციებში.
 7. თითოეული ინდივიდუალური და სახელმწიფო იზიარებს პასუხისმგებლობას ბავშვებისა და ახალგაზრდების წინააღმდეგ ძალადობის თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენს საერთო მომავალს და ყველაზე ძვირფას აქტივს და ხელს უწყობენ საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, პირად უსაფრთხოებას, სოციალურ დაცვას და ხელშემწყობი გარემო, რომელიც აძლიერებს არაძალად ცხოვრების როგორც ცხოვრების წესს. განათლება მშვიდობიანად, რომელიც ხელს უწყობს არაძალადობას და აქცენტს თანაგრძნობისაკენ, როგორც ადამიანის თანდაყოლილი ხარისხი უნდა იყოს საგანმანათლებლო პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილი ყველა დონეზე.
 8. ბუნებრივი რესურსების წარმოქმნისა და, კერძოდ, წყლის და ენერგორესურსების წარმოქმნისგან გამოწვეული კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად, სახელმწიფო მოითხოვს აქტიური როლის განვითარებას და გარემოს დაცვისადმი მიძღვნილ სამართლებრივ სისტემებსა და მოდელებს, მისი მოხმარება დამოკიდებულია რესურსების ხელმისაწვდომობაზე და რეალურ ადამიანურ საჭიროებებზე
 9. მოვუწოდებთ გაეროს და მის წევრ ქვეყნებს, ხელი შეუწყონ ეთნიკური, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი აღიარებას. არაძალადობრივი სამყაროს ოქროს წესია: "მკურნალობა სხვები, როგორც თქვენ გინდა მკურნალობა."
 10. ძირითადი პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რომლებიც აუცილებელია არაძალადობრივი სამყაროს გაყალბება ეფექტური დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და დიალოგისთვის, რომლებიც დაფუძნებულია ღირსების, ცოდნისა და ვალდებულების საფუძველზე, მხარეებს შორის ბალანსის გათვალისწინებით და, საჭიროების შემთხვევაში, ასპექტები ადამიანის საზოგადოების მთლიანად და ბუნებრივი გარემოს, რომელშიც ის ცხოვრობს.
 11. ყველა სახელმწიფომ, ინსტიტუტებმა და კერძო პირებმა უნდა უზრუნველყონ ეკონომიკური რესურსების განაწილებაში უთანასწორობის დაძლევა და დიდი უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ქმნიან ძალადობის ნაყოფიერ ნიადაგს. საცხოვრებელი პირობების უთანასწორობა აუცილებლად იწვევს შესაძლებლობების ნაკლებობას და, ხშირ შემთხვევაში, იმედის დაკარგვას.
 12. სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის უფლებადამცველები, მშვიდობისმყოფელები და გარემოსდაცვითი აქტივისტები უნდა იყოს აღიარებული და დაცული, როგორც აუცილებელი არაძალადობრივი სამყაროს მშენებლობისათვის, ისევე როგორც ყველა მთავრობა უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ მოქალაქეებს და არა საპირისპირო. უნდა შეიქმნას პირობები სამოქალაქო საზოგადოების, განსაკუთრებით ქალების, გლობალურ, რეგიონალურ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის და ხელშეწყობის მიზნით.
 13. ამ ქარტიის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენებისას ჩვენ მივდივართ ყველა ჩვენგანს, რომ ერთად ვიმუშაოთ სამართლიანი და მკვლელური სამყაროსთვის, რომელშიც ყველას აქვს უფლება, რომ არ დაიღუპოს და, ამავე დროს, მოვალეობაც არ იყოს მოკლას ვინმესთვის

ქარტიის ხელმოწერები ძალადობის გარეშე მსოფლიოსთვის

to ყველა სახის ძალადობის აღმოსაფხვრელად, ჩვენ ხელს ვუწყობთ სამეცნიერო კვლევას ადამიანური ურთიერთქმედებისა და დიალოგის სფეროში და ჩვენ მოვუწოდებთ აკადემიურ, სამეცნიერო და რელიგიურ თემებს, რათა ხელი შევუწყოთ გარდამავალ პერიოდში არაძალადობრივი და არამატერიალური საზოგადოების მიმართ. ხელი მოაწერე მსოფლიოს ქარტიას ძალადობის გარეშე

ნობელის პრემიები

 • მაიარადა კორიგენ მაგუარი
 • მისი უწმინდესობა დალაი ლამა
 • მიხეილ გორბაჩოვი
 • ლეხ ვალენსა
 • ფრედერიკ ვილემ დე კლლერი
 • არქიეპისკოპოსი დესმონდ მპელო ტუტუ
 • ჯოდი უილიამსი
 • შირინ Ebadi
 • მუჰამედ ელბარადეი
 • ჯონ ჰემი
 • კარლოს ფილიპე Ximenes Belo
 • ბეტი უილიამსი
 • მუჰამედ იანუსი
 • ვანგარი მათაი
 • საერთაშორისო ექიმები ბირთვული ომის პრევენციისათვის
 • წითელი ჯვრის
 • საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო
 • ამერიკული მეგობრების სამსახურის კომიტეტი
 • მშვიდობის საერთაშორისო ოფისი

ქარტიის მომხრეები:

ინსტიტუტები:

 • ბასკური მთავრობა
 • იტალია კალიარიის მუნიციპალიტეტი
 • კალიარიის პროვინცია, იტალია
 • ვილა ვერდის მუნიციპალიტეტი, იტალია
 • გროსტოოს მუნიციპალიტეტი, იტალია
 • Lesignano de 'Bagni (PR), იტალია
 • Bagno a Ripoli– ის მუნიციპალიტეტი, იტალია
 • კასტელი ბოლონიის მუნიციპალიტეტი (RA), იტალია
 • კავა მანარას მუნიციპალიტეტი, იტალია
 • ფაენზას მუნიციპალიტეტი (RA), იტალია

ორგანიზაციები:

 • მშვიდობის ხალხი, ბელფასტი, ჩრდილოეთ ირლანდია
 • ასოციაცია მეხსიერების კოლეტტივა, ასოციაცია
 • ჰოკოტეჰი მოურიერი Trust, ახალი ზელანდია
 • სამყარო ომებისა და ძალადობის გარეშე
 • ჰუმანისტი კვლევების მსოფლიო ცენტრი (CMEH)
 • თანამეგობრობა (ადამიანის განვითარებისათვის), მსოფლიო ფედერაცია
 • კულტურათა კონვერგენცია, მსოფლიო ფედერაცია
 • ჰუმანისტური პარტიების საერთაშორისო ფედერაცია
 • ასოციაცია "Cádiz for Non-violence", ესპანეთი
 • Women for Change International Foundation (გაერთიანებული სამეფო, ინდოეთი, ისრაელი, კამერუნი, ნიგერია)
 • მშვიდობისა და სეკულარული კვლევების ინსტიტუტი, პაკისტანი
 • ასოციაცია Assocodecha, მოზამბიკი
 • Awaz Foundation, განვითარების სერვისების ცენტრი, პაკისტანი
 • ევრაფრიკა, მულტიკულტურული ასოციაცია, საფრანგეთი
 • მშვიდობის თამაშები UISP, იტალია
 • Moebius Club, არგენტინა
 • Centro per lo sviluppo კრეატიული "დანილო დოლჩი", იტალია
 • Centro Studi ed European Initiative, იტალია
 • გლობალური უსაფრთხოების ინსტიტუტი, აშშ
 • Gruppo გადაუდებელი ალტო კასერტანო, იტალია
 • ბოლივიის ორიგამის საზოგადოება, ბოლივია
 • Il sentiero del Dharma, იტალია
 • Gocce di fraternità, იტალია
 • Aguaclara Foundation, Venezuela
 • Associazione Lodisolidale, იტალია
 • ადამიანის უფლებათა განათლება და აქტიური კონფლიქტების პრევენციის კოლექტიური, ესპანეთი
 • ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Communication), რუანდა
 • ადამიანის უფლებათა ახალგაზრდული ორგანიზაცია, იტალია
 • პეტრე ათენჰაუმი, ვენესუელა
 • CREGEP- ის ეთიკური ასოციაცია Sherbrooke, Quebec, კანადა
 • ბავშვთა, ახალგაზრდებისა და ოჯახის მოვლის კერძო დაწესებულებების ფედერაცია (FIPAN), ვენესუელა
 • Center communautaire Jeunesse Unie de Parc Extension, კებეკი, კანადა
 • ექიმები გლობალური გადარჩენისთვის, კანადა
 • UMOVE (გაერთიანებული დედები, რომლებიც ყველგან ეწინააღმდეგებიან ძალადობას), კანადა
 • მძვინვარებს გრანიები, კანადა
 • ვეტერანები ბირთვული იარაღის წინააღმდეგ, კანადა
 • ტრანსფორმაციული სწავლების ცენტრი, ტორონტოს უნივერსიტეტი, კანადა
 • მშვიდობისა და ძალადობის მომწოდებლები, ესპანეთი
 • ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), იტალია
 • ლეგატონომია ვენეტო, იტალია
 • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, იტალია
 • UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, იტალია
 • Komisione Giustizia e Pace di CGP-CIMI, იტალია

აღსანიშნავია:

 • ბატონი ვალტერ ველიტრონი, რომის ყოფილი მერი, იტალია
 • ბ-ნი ტადატოში აკიბა, მერების პრეზიდენტი მშვიდობისათვის და ჰიროშიმის მერი
 • ბ-ნი Agazio Loiero, კალაბრიის რეგიონის გუბერნატორი, იტალია
 • პროფ. MS Swaminathan, Pugwash- ის კონფერენციების ყოფილი პრეზიდენტი, მეცნიერება და მსოფლიო საკითხები, ნობელის პრემია
 • დევიდ ტ. ივესი, ალბერტ შვეიცერის ინსტიტუტი
 • ჯონატან გრანოფი, გლობალური უსაფრთხოების ინსტიტუტის პრეზიდენტი
 • ჯორჯ კლუნი, მსახიობი
 • დონ ჩადლი, მსახიობი
 • მომღერალი ბობ გელდოფ
 • ტომას ჰირსი, ლათინური ამერიკის ჰუმანიზმის სპიკერი
 • მიშელ უსენი, აფრიკის ჰუმანიზმის სპიკერი
 • ჯორჯო შულცი, ევროპაში ჰუმანიზმის სპიკერი
 • კრის უელსი, ჰუმანიზმის სპიკერი ჩრდილოეთ ამერიკაში
 • სუდჰირ ჯანდოტრა, ჰუმანიზმის სპიკერი აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში
 • მარია ლუიზა ჩიოფალო, იტალიის პიას მუნიციპალიტეტის მრჩეველი
 • სილვია ამოდეო, არგენტინა მერიდიონის ფონდის პრეზიდენტი
 • მილუდ რეზზოკი, მაროკოს AYDEC ასოციაციის პრეზიდენტი
 • ანგელა ფიორონი, ლეგოტომიის რეგიონალური მდივანი ლომბარდია, იტალია
 • ლუის გუთიერეზ ესპარზა, ლათინური ამერიკის საერთაშორისო კვლევების წრის (LACIS) პრეზიდენტი, მექსიკა
 • ვიტორიო აგნოლეტო, ევროპარლამენტის ყოფილი წევრი, იტალია
 • ლორენცო გუზელიონი, ნოვატ მილანეს მერი (MI), იტალია
 • მუჰამედ ზია-ურ-რეჰმანი, GCAP- პაკისტანის ეროვნული კოორდინატორი
 • რაფაელ კორტესი, ლუგო (RA) მერი, იტალია
 • როდრიგო კარაზო, კოსტა რიკის ყოფილი პრეზიდენტი
 • ლუსია ბურსი, იტალია მარანელოს მერი (MO), იტალია
 • მილოსლავ ვლშეკი, ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატის პრეზიდენტი
 • სიმონე გამბერინი, იტალია კასალეჩიო დი რენოს (BO) მერი
 • ლელა კოსტა, მსახიობი, იტალია
 • ლუიზა მორგანტინი, ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, იტალია
 • Birgitta Jónsdóttir, ისლანდიის პარლამენტის წევრი, ისლანდიაში ტიბეტის მეგობრების პრეზიდენტი
 • Italo Cardoso, Gabriel Chalita, José Olímpio, Jamil Murad, Quito Formiga, Agnaldo
 • ტიმოტეო, ჟოაო ანტონიო, ჯულიანა კარდოსო ალფრედინიო პენა („საპარლამენტო ფრონტი მშვიდობის მსოფლიო მარშის თანხლებით და ნაო ვიოლენცია სან პაულოში“), ბრაზილია.
 • Katrín Jakobsdóttir, განათლების, კულტურისა და მეცნიერების მინისტრი, ისლანდია
 • ლორდაანა ფერარა, იტალიის პრატოს პროვინციის მრჩეველი
 • ალი აბუ აივადი, მშვიდობის აქტივისტი არაძალადობის გზით, პალესტინა
 • ჯოვანი გიულარი, იტალიის ვიჩენცას მუნიციპალიტეტის მრჩეველი
 • რემი პაგანი, შვეიცარიის ჟენევის მერი
 • პაოლო ცეკონი, იტალია ვერნიოს (PO) მერი
 • ვივიანა პოზებონი, მომღერალი, არგენტინა
 • მაქს დელუფი, ჟურნალისტი და მძღოლი, არგენტინა
 • Pva Zsolt, პეკების მერი, უნგრეთი
 • György Gemesi, გიდილოს მერი, ადგილობრივი ხელისუფლების პრეზიდენტი, უნგრეთი
 • აგუს ემინსონი, ისლანდიის ბიფრუსტის უნივერსიტეტის რექტორი
 • Svandís Savavarsdóttir, გარემოს მინისტრი, ისლანდია
 • სიგმუნდურ ერნირ რუნარსონი, პარლამენტის წევრი, ისლანდია
 • მარგეტ ტრიგგვატატრი, პარლამენტის წევრი, ისლანდია
 • ვიგდს ჰაუქსტატტი, პარლამენტის წევრი, ისლანდია
 • Anna Pála Sverrisdóttir, პარლამენტის წევრი, ისლანდია
 • Thráinn Bertelsson, პარლამენტის წევრი, ისლანდია
 • დაზგური ინგი ჯაჰანსონი, ისლანდიის პარლამენტის წევრი
 • ომარ მარ ჯონსონი, ისლანდია, სუდავიქურჰრეპპურის მერი
 • რაულ სანჩესი, არგენტინა კორდობის პროვინციის ადამიანის უფლებების მდივანი
 • ემილიანო ზერბინი, მუსიკოსი, არგენტინა
 • ამალია მაფეისი, სერვასი - კორდობა, არგენტინა
 • ალმუტ შმიტი, დირექტორი გოეთეს ინსტიტუტი, კორდობა, არგენტინა
 • ასმუნდურ ფრიდრიქსონი, ისლანდიის გარდაბურის მერი
 • Ingibjorg Eyfells, სკოლის დირექტორი, Geislabaugur, Reykjavik, ისლანდია
 • Audur Hrolfsdottir, სკოლის დირექტორი, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, ისლანდია
 • ანდრეა ოლივერო, აკლის ეროვნული პრეზიდენტი, იტალია
 • დენის ჯ. კუჩინიჩი, კონგრესის წევრი, აშშ
ეს ვებგვერდი იყენებს საკუთარ და მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს მისი სწორი ფუნქციონირებისთვის და ანალიტიკური მიზნებისთვის. ის შეიცავს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რომელიც შეიძლება მიიღოთ ან არ მიიღოთ მათზე წვდომისას. ღილაკზე მიღებაზე დაწკაპუნებით თქვენ ეთანხმებით ამ ტექნოლოგიების გამოყენებას და თქვენი მონაცემების ამ მიზნებისთვის დამუშავებას.    Ver
Privacy