იტალიაში

მთავარი » ნაწილები » იტალიაში

აქტიური ინიციატივები

უახლესი ამბები

თარიღები

ამ მომენტისთვის ინფორმაცია არ გვაქვს.

წარსული მოვლენები

ორგანიზაციების ხელშეწყობა

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato di Fiumicello ვილა ვიცენტინა

Auser di Fiumicello ვილა ვიცენტინა

მიმაგრებული გადაბმა

ARCI პროვინციის კომიტეტი ტრეესტის

arci-Trieste-200x300

ARCI Trieste- ის პროვინციული კომიტეტი ემორჩილება მეორე მსოფლიო მარტს მშვიდობისა და ძალადობისთვის.

ANED Ronchi dei Legionari

ANED Ronchi dei Legionari

ANED Ronchi dei Legionari ემორჩილება მეორე მსოფლიო მარტს მშვიდობისა და ძალადობისთვის

ასოციაზიონი პარტიგიანი ოსოპო

ასოციაზიონი პარტიგიანი ოსოპო

Associazioni Partigiani Osoppo ემორჩილება მე -2 მსოფლიო მარტს მშვიდობისა და ძალადობისთვის.

მარვანის srl ტიპოგრაფია

მარვანის srl ტიპოგრაფია

Marwan srl ტიპოგრაფია ემყარება მე -2 მსოფლიო მარტს მშვიდობისა და ძალადობისთვის.